A VOLÁN Buszpark Kft. jogelődje 2006. július 20-án alakult Alfa Travel Kft. néven. A Társaság elnevezésének és székhelyének megváltoztatásával párhuzamosan 2016. év közepén jelentős változás történt tulajdonosi összetételében és tevékenységében is. Mára a VOLÁN Buszpark Kft. a VOLÁNBUSZ Zrt. flottakezelő cégeként működő, a MÁV Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonában álló for-profit gazdasági társaság.


A Társaság elsődleges üzleti célja a VOLÁNBUSZ Zrt. rendelkezésére álló járműállomány megújítása, közép- és hosszútávon a járműbeszerzés kapcsán felmerülő finanszírozási problémák kezelése, az állami vagyon megfelelő védelmének biztosítása mellett és az összehangolt autóbusz-beszerzési stratégia megvalósítása révén a VOLÁNBUSZ Zrt. versenyképességének javítása, ezáltal erőforrásaihoz mérten a szolgáltatási színvonal fejlesztése.

A Társaság működését a tulajdonosi elvárások, a jogszabályok, valamint a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság (NABB) ajánlásai és véleménye által megszabott keretek között végzi.

A Társaság működési céljainak megfelelően 2016-tól évről-évre egyre nagyobb számban és előnyösebb műszaki-pénzügyi kondíciók mellett folytatja a NABB által jóváhagyott autóbuszok beszerzését, illetve az eszközök bérbeadását a tulajdonos személyszállító közszolgáltató közlekedési társaság részére.

A VOLÁN Buszpark Kft. korábbi tulajdonát képező 25 db autóbusz mellett 2016. év végéig további 174 db autóbusz átvételére és bérbeadására került sor, illetve a közbeszerzési eljárások sikeres lezárásával 2017. évben újabb 274 db autóbusz lízingelése, illetve bérbeadása valósult meg, mellyel a Társaság autóbuszállománya 473 db-ra emelkedett. A 2018. évi buszbeszerzések révén az autóbuszállomány 956 db-ra emelkedett, azonban ezen járművek még használtan kerültek tulajdonunkba és ezáltal a közlekedési szolgáltatók üzemeltetésébe.

A 2019-2020. években lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként 60 db újszerű szóló SETRA autóbusz lízingbe vétele mellett a Társaság 262 db új szóló CREDO, továbbá 60 db új csuklós MERCEDES autóbuszt vásárolt, mely beszerzések révén a Társaság jelenleg 346 db saját tulajdonú autóbusszal rendelkezik és további 992 db buszt lízingel, a teljes járműállomány így mindösszesen 1338 db autóbuszból áll, amely teljes egészében a VOLÁNBUSZ Zrt. járműparkjának korszerűsítését és a járművek átlagéletkorának fiatalítását szolgálja.